Stacks Image 1583
.
Stacks Image 1590
Stacks Image 1593
Stacks Image 1598
Stacks Image 1600
Stacks Image 1602

Oppdateringskurs

Stacks Image 1611

Oppdater deg på KOFA og domstolenes praksis, og nye tolkninger av reglene. Hvordan skal de nye innkjøpsreglene forstås?

OM KURSET

  • Utfylling av ESPD-skjema
  • Erstatning
  • Fastsettelse av evalueringsmetode etter tilbudsåpning
  • Ettersending av ESPD-skjema
  • Tidsfrister ved direkte anskaffelser
  • Plikt til å kontrollere opplysningene i tilbudene
  • Avvisning unormalt lave priser

Oslo 16. nov.

Kl. 12.30 - 15.00

Pris kr. 2.150,- inkl. kursmanual, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

OSLO: DLA Piper, Bryggegata 6 (Aker Brygge)

BERGEN: Scandic Ørnen

TRONDHEIM: Scandic Nidelven

Påmelding