VÅRE KURS

Basiskurs

BASISKURS

Stacks Image 402

Kurset kan gjennomføres både av innkjøpere med erfaring, og av de som ikke har erfaring med innkjøp fra tidligere.

OM KURSET

 • Protokoll
 • Terskelverdier
 • Kunngjøring
 • Konkurranse- grunnlag
 • Kvalifikasjonskrav
 • Tildelingskriterier
 • Kravspesifikasjonen
 • Unntaksregler
 • Protokoll
 • Terskelverdier
 • Kunngjøring
 • Konkurransegrunnlag
 • Protokoll
 • Terskelverdier
 • Kunngjøring
 • Konkurranse- grunnlag

Detaljer

 • Bergen 26. okt.
 • Oslo 6. nov.
 • Trondheim 6. des.

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Klagerett og innsyn

KLAGERETT

KLAGERETT

Stacks Image 453

Hvordan håndtere klager, krav om innsyn og begrunnelser? Dette kurset forteller deg hvordan.

OM KURSET

 • Hvem kan klage?
 • Hvem har krav på innsyn?
 • Behandling av klager på avvisning og tildeling
 • Hva kan det gis innsyn i
 • Hvilke opplysninger er taushetsbelagt
 • Innholdet i begrunnelsen
 • Hvem kan klage?
 • Hvem har krav på innsyn?
 • Behandling av klager på avvisning og tildeling
 • Hva kan det gis innsyn i
 • Hvilke opplysninger er taushetsbelagt
 • Innholdet i begrunnelsen

Detaljer

 • 11. des. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Anbuds- og tilbudskonkurranser

Anbuds- og tilbudskonkurranser

Stacks Image 498

Gjennom kurset lærer du å gjennomføre både tilbudskonkurranser og anbudskonkurranser

OM KURSET

 • Ufullstendige tilbud
 • Feilprising
 • Alternative tilbud
 • Dialog med tilbyderne
 • Forbehold
 • Forhandlingsforbudet
 • Ufullstendige tilbud
 • Feilprising
 • Alternative tilbud
 • Dialog med tilbyderne
 • Forbehold
 • Forhandlingsforbudet

Detaljer

 • 16. okt. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Evalueringsmodeller og poengsystemer

Evalueringsmodeller

Evaluerings-
modeller

Stacks Image 545

Evalueringsmodeller og poengsystemer - unngå å gjøre feil!

OM KURSET

 • Prismatriser
 • Poengsetting av pris
 • Poengsetting av kvalitet
 • Prissetting av kriteriene
 • Pris/poeng
 • Krav til poengsystemet
 • Prismatriser
 • Poengsetting av pris
 • Poengsetting av kvalitet
 • Prissetting av kriteriene
 • Pris/poeng
 • Krav til poengsystemet

Detaljer

 • 22. nov. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlag

Konkurranse-
grunnlag

Stacks Image 592

Kurset viser deg hvordan du lager et godt konkurransegrunnlag

OM KURSET

 • Kvalifikasjonskrav
 • Dokumentasjonskrav
 • Egenerklæring (ESPD)
 • Pakking og oppdeling
 • Tildelingskriterier
 • Konkurransereglene
 • Kvalifikasjonskrav
 • Dokumentasjonskrav
 • Egenerklæring (ESPD)
 • Pakking og oppdeling
 • Tildelingskriterier
 • Konkurransereglene

Detaljer

 • 23. okt. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Rammeavtaler

Rammeavtaler

Rammeavtaler

Stacks Image 639

Kurset tar for seg både vanlige rammeavtaler, og parallelle rammeavtaler.

OM KURSET

 • Hva er rammeavtaler?
 • Minikonkurranser
 • Fordelingsnøkler
 • Hva omfattes av avtalen?
 • Ansvar for feil i estimat
 • Endringer i avtalene
 • Hva er rammeavtaler?
 • Minikonkurranser
 • Fordelingsnøkler
 • Hva omfattes av avtalen?
 • Ansvar for feil i estimat
 • Endringer i avtalene

Detaljer

 • 18. sept. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Oppdateringskurs 2017

Oppdateringskurs

Stacks Image 687

Oppdater deg på KOFA og domstolenes praksis, og nye tolkninger av reglene. Hvordan skal de nye innkjøpsreglene forstås?

OM KURSET

 • Utfylling av ESPD-skjema
 • Erstatning
 • Fastsettelse av evalueringsmetode etter tilbudsåpning
 • Ettersending av ESPD-skjema
 • Tidsfrister ved direkte anskaffelser
 • Plikt til å kontrollere opplysningene i tilbudene
 • Avvisning unormalt lave priser

Oslo 16. nov.

Kl. 12.30 - 15.00

Pris kr. 2.150,- inkl. kursmanual, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Hvordan vinne anbud

Hvordan vinne anbud

Stacks Image 719

Kurset gir deg tips og informasjon om hvordan du skal vinne flere anbudskonkurranser i offentlig sektor

OM KURSET

 • Hvordan få flere poeng på kvalitet?
 • Hvordan prise tilbudet smart?
 • Riktig bruk av underleverandører
 • Hvordan besvare kravspesifikasjonen?
 • Paralle tilbud
 • Hvordan blir poeng beregnet?

Oslo 16. nov.

Kl. 9 - 11.30

Pris kr. 2.150,- inkl. kursmanual, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre