Utmåling

Agder Lagmannsrett 24.7.2017

Saken gjelder krav om erstatning for den positive kontraktsinteresse fra en anbyder som mener seg forbigått i en anbudskonkurranse.
les mer...