offentligsrettlslig organ

C-393/06

»Offentlige kontrakter – direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF – ordregiver, som udøver en virksomhed, der til dels er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2004/17/EF og til dels af anvendelsesområdet for direktiv 2004/18/EF – offentligretligt organ – ordregivende myndighed«les mer...