Konkurranse

KOFA 2017/84

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av IT/arbeidsplattform og teknisk utstyr for institusjon, omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Et av kvalifikasjonskravene gjaldt dokumentert evne til å tilby en integrasjonsløsning mot det elektroniske pasientjournalsystem som innklagede benytter. Klager anførte at kvalifikasjonskravet var unødvendig konkurransehemmende og derfor ulovlig. Videre anførte klager at innklagede hadde begrenset konkurransen i strid med loven § 4 ved ikke å dele opp anskaffelsen i en vare- og en tjenestedel. Klagers anførsler førte ikke frem. les mer...