Endring av kontrakt

KOFA 2016/183

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en kontrakt i forbindelse med byggingen av et nytt renseanlegg. I løpet av kontraktsperioden ble kontrakten utvidet til å omfatte enkelte elektroarbeider. Klager anførte at kontrakten med dette ble vesentlig endret, og at utvidelsen dermed representerte en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsel førte ikke frem. les mer...

KOFA 2017/56

Saken gjaldt utvidelse av kontrakt om kvalitetsstyringssystem i forbindelse med kommunesammenslåing. Det ville påløpe betydelige omstillingskostnader ved valg av en annen løsning enn valgte leverandørs, hvilket gav grunnlag for å utvide kontrakten med valgte leverandør. les mer...