Avvik

KOFA 2016/150

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av brakkemoduler til en kontorrigg i forbindelse med utbyggingen av E16 Bagn-Bjørgo. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket for offentlig anskaffelser ved å avvise klager. Klagenemnda fant at klagers tilbud ikke var i tråd med kravspesifikasjonen. les mer...