Avlysning

KOFA 2016/166

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kopi- og multifunksjonsmaskiner. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen som følge av uklarheter i konkurransegrunnlaget. les mer...