Tingrett

TKISA-2016-199816

Begjæring om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge av tingretten. Saken gjaldt spørsmål om avvisning av tilbyder som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav.les mer...