Lagmannsrett

Agder Lagmannsrett 24.7.2017

Saken gjelder krav om erstatning for den positive kontraktsinteresse fra en anbyder som mener seg forbigått i en anbudskonkurranse.
les mer...

LG-2017-28938.

Gulating lagmannsrett LG-2017-28938. Kjennelse i sak om midlertidig forføyning
les mer...

LG-2016-133934

Gulating lagmannsrett - krav om erstatning for den positive kontraktsinteressenles mer...