Forarbeider

Høringsnotat tjenestekonsesjonsforskriften

Høringsnotat tjenestekonsesjonsforskriftenles mer...

Høringsnotat ny forsyningsforskrift

Høringsnotat ny forsyningsforskriftles mer...

Høringsnotat endring i lov om offentlige anskaffelser

Høringsnotat endring i lov om offentlige anskaffelser
les mer...

Høring- Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Høring- Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelserles mer...

Høringsnotat ny forskrift om offentlige anskaffelser

Høringsnotat ny forskrift om offentlige anskaffelserles mer...

NOU 2014:4 enklere regler

Utredning fra Forenklingsutvalget. les mer...

NOU 2010:2 hånhevelse

Hånhevelse av offentlige anskaffelserles mer...

NOU 1997:21

NOU 1997:21 Offentlige anskaffelser
les mer...