2016

Høring- Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser

Høring- Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelserles mer...