2015

Høringsnotat ny forskrift om offentlige anskaffelser

Høringsnotat ny forskrift om offentlige anskaffelserles mer...