2008

C-213/07

»Offentlige bygge- og anlægskontrakter – direktiv 93/37/EØF – artikel 24 – grunde til udelukkelse fra deltagelse i en udbudsprocedure – nationale foranstaltninger, hvorved der indføres uforenelighed mellem sektoren for offentligt bygge- og anlægsarbejde og sektoren for medievirksomheder«les mer...

C-393/06

»Offentlige kontrakter – direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF – ordregiver, som udøver en virksomhed, der til dels er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2004/17/EF og til dels af anvendelsesområdet for direktiv 2004/18/EF – offentligretligt organ – ordregivende myndighed«les mer...

C-337/05

»Traktatbrud – offentlige indkøb – direktiv 77/62/EØF og 93/36/EØF – tildeling af en offentlig kontrakt uden forudgående offentliggørelse – ingen udbudsprocedure – helikoptere af mærkerne Agusta og Agusta Bell«les mer...

C-450/06

»Offentlige kontrakter – klage – direktiv 89/665/EØF – effektiv klageordning – begreb – ligevægt mellem kontradiktionsprincippet og retten til respekt af forretningshemmeligheder – beskyttelse fra den instans, som er ansvarlig for klageprocedurer, af oplysninger, som afgives af erhvervsdrivende«les mer...