Volumfordeling

Uten totalverdi og kjøpsvolum forelå plikt til å avlyse

Uke 11 - KOFA - skatteetaten Det er brudd på regelverkets krav dersom hverken anslått totalverdi eller omfanget av kjøpet målt i antall enheter er oppgitt i konkurransedokumentene. Ja, det er et så alvorlig brudd at det foreligger avlysningsplikt. Dette fastslår KOFA i en avgjørelse. Dette med totalverdien fremgår av regelverket i motsetning til de to øvrige punktene. Her har klagenemnda brukt sitt skjønn. les mer...