vikarleie

Helseforetakene forsterker oppfølging av vikarkontrakter

Helseforetak-vikarer kopi Oppstyret i den såkalte Adecco-saken har satt enda mer fart og kraft i kontraktoppfølgingen til de fire regionale helseforetakene når det gjelder avtalene om leveranse av helsepersonellvikarer. De interne forholdene sjekkes dermed på nytt bare snaut tre kvart år etter en landsomfattende revisjon av de samme avtalene. I tillegg har foretakene bedt alle leverandører om å signere og forplikte seg på en ny erklæring om at de forstår og holder seg innenfor lover og forskrifter. les mer...