vedståelsesfrist

Utløpt vedståelsesfrist - Gebyrfri ulovlig direkteanskaffelse

Uke 34 - KOFA-Nordland-direktekjøp-forside I saker med utløpt vedståelsesfrist har KOFA ennå til gode å ilegge overtredelsesgebyr trass i at det er å betrakte som ulovlig direkteanskaffelse. Klagenemnda legger vekt på at konkurransen er kunngjort, at det er reell konkurranse om oppdraget og åpenhet rundt prosessen. Feilen er utelukkende i at kontrakten ble inngått etter vedståelsesfristens utløp. Virkningen av at vedståelsesfristen er utløpt er begrenset.
les mer...

«Frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning

Uke 35 -Faglig hjørne-E En oppdragsgiver har nå fått mulighet til å fastsette en «frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning mot visse beslutninger. Dette gjelder bare ved oppdragsgiverens beslutninger om å avvise en forespørsel om å delta i konkurransen på grunn av forhold ved leverandøren og forkaste en forespørsel om å delta når det er satt en grense for antall deltakere. Dette gjelder dessuten bare ved en begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandlinger med prekvalifisering eller konkurransepreget dialog. Når det gjelder vedståelsesfristen er det dessuten endringer fra tidligere.

les mer...

Bøyde seg ikke for avvisningen, fikk KOFA-medhold i klage


Uke 02-KOFA-Oslo legevakt Leverandøren gav seg ikke, avvisning til tross. Det førte oppdragsgiveren opp i en situasjon der han hadde plikt til å oppfordre alle deltakerne i konkurransen om å forlenge sine tilbud før vedståelsesfristen. Det hadde han ikke gjort, og slik situasjonen ble, var det et regelbrudd, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Den ivrige leverandørens tilbud var nemlig fortsatt bindende, trass i avvisningen. les mer...

Gjorde ulovlig direkteanskaffelse, men slapp straffegebyr

Uke 41 - KOFA-Harstad Ingen tvil om at det var en ulovlig direkteanskaffelse, og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) slo fast at det i det minste dreide seg om grov uaktsomhet. Men overtredelsesgebyr ble det ikke. Harstad kommune hadde nemlig sørget for kunngjøring, konkurranse og åpenhet. Feilen besto i at kontrakten ble tildelt månedsvis etter at vedståelsesfristen gikk ut – uten at man i tide hadde bedt tilbyderne om å forlenge fristen. Slik gis det ikke overtredelsesgebyr for. les mer...

”Lovens lange arm” tatt for tre regelbrudd

KOFA-Politi kopi Heller ikke ”lovens lange arm” unngår brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I en klagesak konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) tre brudd på disse reglene i forbindelse med an anskaffelse i regi av Politiets data- og materielltjeneste. Det ble konstaterte endring av et tildelingskriterium etter tilbudsfristens utløp, brudd på reglene om forlengelse av vedståelsesfrist – og i vektingen av innholdet av en spikermattes transportkasse. les mer...

Hadde snakket sammen – unngikk ulovlig direktekjøp

KOFA-Vestvågøy kopi Rett nok hadde kommunen blandet sammen et kvalifikasjons- og tildelingskriterium, men en ulovlig direkteanskaffelse hadde den ikke gjort seg skyldig i, ifølge KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Det var gjort endringer i kontraktomfanget underveis, men ikke store nok til at det dreide seg om en ny kontrakt. Noen formell anmodning om forlenget vedståelsesfrist forelå ikke, men ”noen av oss hadde snakket sammen”, og det holdt for KOFA fordi det bare var en tilbyder. les mer...

Ulovlig direktekjøp, men slapp gebyr

Uke 49-KOFA-Oppland kopiÅ inngå en kontrakt tre måneder etter at vedståelsesfristen er ute uten å ha anmodet om forlengelse til rett tid, er en ulovlig direkteanskaffelse, slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en ny avgjørelse. Men den kvalifiserer ikke til overtredelsesgebyr fordi konkurranse har vært kunngjort, det har vært konkurranse og alt er foregått i åpenhet. Feilen lå i at vedståelsesfristen ble oversittet og at det likevel ble gjort kontrakt i stedet for, som riktig ville ha vært, utlysing av ny konkurranse.
les mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...

En skjebnesvanger julimåned

KOFA-NAVRogaland kopi Tre kunngjøringer som NAV Virkemiddelenhet Rogaland gjorde i løpet av juli måned i 2009 havnet alle i KOFA – og i alle tre konstaterte Klagenemnda for offentlige anskaffelser at det var brudd på regelverket. I to av sakene ble konkurransene avlyst flere uker etter at vedståelsesfristen var løpt ut, mens oppdragsgiveren i den tredje hadde brukt kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som i praksis enten var overlappende eller en gjentakelse. les mer...