utforming av tilbud

Også avviste skal ha info om tildeling av kontrakt


Også avviste leverandører skal ha informasjon om hvem som er tiltenkt kontrakt, eller som oppdragsgiver skal velge som leverandør på en rammeavtale. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) i en avgjørelse. Derimot er ikke en ringperm en lukket forsendelse, slik forskriften forlanger, og en uforpliktende fremdriftsplan med uke-angivelse for klagefrist holder heller ikke mål etter forskriftens krav om angivelse av bestemt dato for denne fristen.


KOFA-Bodølitenles mer...