uten virkning

«Uten virkning» kan åpne for forhandlinger over EØS-tersklene ved dekningskjøp

Uke 26 bildebruk Over EØS-terskelverdiene skal bare åpne eller begrenset anbudskonkurranse benyttes. Ved visse unntak kan likevel konkurranse med forhandlinger tas i bruk. Ved dekningskjøp kan f.eks. forhandling uten forutgående kunngjøring benyttes dersom det nødvendig som følge av at en kontrakt er kjent uten virkning. EF-domstolen har flere ganger understreket at unntaksreglene må fortolkes restriktivt, og at det er oppdragsgiveren som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.
les mer...