unormalt lave tilbud

Unormalt lave tilbud

LowRates
Hvordan skal oppdragsgivere håndtere tilbud med unormalt lave priser? Det nye innkjøpsregelverket har regler både for når oppdragsgiver må kontrollere prisene, og når tilbud må avvises. les mer...