universell utforming

Veiledning i universell utforming for offentlige anskaffelser av reiser

Uke 39 - Veiledning- UU-forside Nå foreligger en elektronisk veiledning til bruk for innkjøpere i og leverandører til det offentlige som skal følge opp kravene til universell utforming i reisekjeden. Veiledningen er utarbeidet av Standard Norge og finansiert av Samferdselsdepartementet. Det er blitt et omfattende oppslagsverk i alt som angår universell utforming knyttet til reisekjeden. les mer...

Universell utforming i offentlige anskaffelser

stk202819rkeHvor i anskaffelsen kan universell utforming hensyntas?
Av Robert Myhre, advokat i Myhre & Co Advokatfirma, og tidligere sekretariatsleder i KOFA.
les mer...