underleverandører

Kan kreve at avgrensede, kritiske oppgaver holdes unna underleverandører

FOA_IF_2017_11_10_underlevEn oppdragsgiver har mulighet til å kreve at bestemte kritiske oppgaver skal utføres av leverandøren selv. Det betyr at leverandøren ikke kan sette dette arbeidet ut til underleverandører. Oppdragsgiveren kan imidlertid ikke innta et generelt krav om at alle kritiske oppgaver skal utføres av leverandøren selv. De kritiske oppgavene må være spesifisert og avgrenset.
les mer...

Dokumenterte ikke bruk av underleverandørers kapasitet


Uke 3 - KOFA-Bodø-forside Tilbyderen dokumenterte sin gjennomføringskapasitet ved å ta til inntekt en god del ressurser fra underleverandører. Men han fremla intet forpliktende bevis for at han i realiteten kunne disponere disse ressursene. Likevel fikk han kontrakt. Nei, konkluderte imidlertid KOFA, her forelå det et brudd på reglene - tilbyderen skulle i stedet vært avvist. les mer...

Innleie, men ikke i antikontraktør-forstand


Uke 40 - KOFA- Vestre Toten-forside Den valgte leverandørens planer om å leie inn to-tre personer for å løse oppdraget, brøt ikke med oppdragsgiverens antikontraktør-klausul i konkurransegrunnlaget. Dette har KOFA slått fast, og dermed konstatert at oppdragsgiveren ikke har gjort noe galt. Antikontraktør-klausulen benyttes gjerne for å hindre uheldig/uønskede organisasjonsformer. Den planlagte innleien var ikke noe slikt. Heller ikke et valutaforbehold brøt med regelverket. les mer...