underleverandører

Dokumenterte ikke bruk av underleverandørers kapasitet


Uke 3 - KOFA-Bodø-forside Tilbyderen dokumenterte sin gjennomføringskapasitet ved å ta til inntekt en god del ressurser fra underleverandører. Men han fremla intet forpliktende bevis for at han i realiteten kunne disponere disse ressursene. Likevel fikk han kontrakt. Nei, konkluderte imidlertid KOFA, her forelå det et brudd på reglene - tilbyderen skulle i stedet vært avvist. les mer...

Innleie, men ikke i antikontraktør-forstand


Uke 40 - KOFA- Vestre Toten-forside Den valgte leverandørens planer om å leie inn to-tre personer for å løse oppdraget, brøt ikke med oppdragsgiverens antikontraktør-klausul i konkurransegrunnlaget. Dette har KOFA slått fast, og dermed konstatert at oppdragsgiveren ikke har gjort noe galt. Antikontraktør-klausulen benyttes gjerne for å hindre uheldig/uønskede organisasjonsformer. Den planlagte innleien var ikke noe slikt. Heller ikke et valutaforbehold brøt med regelverket. les mer...