transport

Ber fylkene koordinere sine busskjøp og benytte seg av standardkontrakter


Uke 4- Bussanbud Fylkeskommunene, deres selskaper og andre som gjør kontrakter med busselskap må koordinere seg bedre, slik man kan få til standardisering av kontrakter og bussmateriell. Det krever rutebilbransjen, som også vil ha lengre kontraktsperioder sammen med mer fleksible alderskrav for bussene. Samtidig reagerer NHO Transport på Nordland fylkeskommunes «nye anbudsform» for å kutte kostnader. les mer...

Nytt fylke med grønt lys for konkurranseutsetting av busskjøring

Uke 33 - Transport-Buskerud-forside Som ett av de siste fylkene i landet har nå Buskerud besluttet å konkurranseutsette kollektivtransporten i fylket. Det skal skje gradvis – første pulje som representerer 10 prosent av rutebilkjøringen i år. Siste pulje skal ut på anbud i 2015, og da er planen at 100 prosent av kjøringen skal foregå etter bruttokontrakter. Da er det bare tre fylkeskommuner som ikke har konkurranseutsatt eller har vedtak om det, ifølge en oversikt fra NHO Transport. les mer...

Tråkket helt ny stier gjennom sin anbudsprosess

De to kontraktene som skal til for at Oslo-området får sine første hydrogendrevne rutebusser, er på plass. Ingen i verden har lignende busser; ingen har laget slike fram til nå, heller. Ruter, som er oppdragsgiver, har gjennom sin anbudsprosess tråkket helt nye stier. Det har ikke vært uten utfordringer, så vel når det gjelder kompetanse hos bestiller som erfaringer med offentlige innkjøp hos tilbydere. Vi snakker om miljø-innovasjon i et lite, prematurt leverandørmarked i regi av en krevende offentlig kunde som kjente målene, men ikke alle virkemidlene.les mer...