tjenestekonsesjon

Inngår konsesjonskontrakt for å tilby tjenester ved fritt valg

Uke 24 - BPA-konsesjon-forsideFlere kommuner har gjort tjenestekonsesjon-kontrakt med leverandører av brukerstyrt personlig assistanse(BPA), blant disse Uloba, som er et ikke-kommersielt andelslag av funksjonshemmede. Når konsesjon velges i stedet for vanlig tjenestekontrakt, er det fordi de ulike BPA-ordningene er svært uensartet og dermed en komplisert tjeneste å anskaffe ved ordinær anskaffelsesprosess.les mer...

Reglene gjelder bare ved forpliktende avtale

For at regelverket skal gjelde, må det foreligge en såkalt gjensidig bebyrdende kontrakt. I det ligger det at begge parter må være forpliktet av avtalen, og at forpliktelsene må være avhengige av hverandre. Oppdragsgiverens vederlag vil normalt bestå i å betale en sum penger. En tjenestekonsesjon er det samme som en tjenestekontrakt, men hvor vederlaget for tjenesten som skal utføres, enten utelukkende består av retten til å utnytte tjenesten, eller en slik rett sammen med betaling.les mer...