tilbudskonkurranse

Dokumentasjonskrav gjelder også dialog etter tilbudsfristens utløp

dokumentasjon_IF_2017De nye prosedyrene åpen og begrenset tilbudskonkurranse tillater at oppdragsgiveren har dialog med leverandørene etter tilbudsfristens utløp. Det kreves da dokumentasjon av hva som foregår/har foregått i forbindelse med dialogen. Fravikes planene i anskaffelsesdokumentene for dialogen, skal begrunnelsen inn i protokollen. Det skal også navnet på leverandørene som oppdragsgiveren eventuelt har dialog med, og en kort begrunnelse for valget.
les mer...

Første KOFA-sak om tilbudskonkurranser

IF_2017_politi_trehjulsykkelI KOFA-sak 2017/30 behandlet nemnda en klagesak som gjaldt den nye konkurransetypen "tilbudskonkurranse". Saken gjaldt en klage fra Lekolar mot Fredrikstad kommune, og gjaldt en rammeavtale for kjøp av lekeapparater. les mer...

Åpner for leverandør–dialog etter tilbudsfristens utløp

dialog_IF_13_2017To helt nye prosedyrer i anskaffelsesregelverket ble innført 1. januar i år: Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse i del II i forskrift om offentlige anskaffelser. Det er anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester. Begge prosedyrene tillater at oppdragsgiveren har dialog med leverandørene etter tilbudsfristens utløp. I denne artikkelen får du spillereglene for bruk av de nye prosedyrene.
les mer...

Tilbudskonkurranser skaper nye tolkningsspørsmål


forhandlingI ny forskrift om offentlige anskaffelser er det kun tillatt med tilbudskonkurranser i forskriften del II. Dette er en ny konkurransetype, som skal gi forenklinger av regelverket. Men den nye konkurransetypen reiser en rekke nye tolkningsspørsmål, og departementets veileder bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å avklare disse. les mer...

Tilbudskonkurranser - blir det enklere?

tilbudskonkurranse kopi Tilbudskonkurranser blir fra 1.1.2017 innført som eneste lovlige konkurransetype i forskriften del II. Begrunnelsen for den nye konkurransetypen var først og fremst å forenkle regelverket, men blir det enklere?
les mer...