tilbudsfrist

Tilbudsfristen for knapp - trengte tid til nyskaping og ekstraarbeid

Uke 19-KOFA - UD-forsideÅ lage en skisse til et nytt brettspill må innebære en del nyskapingsarbeid, og det vil nødvendigvis ta noe tid. Dessuten var kunngjøringen knapp, slik at tilbyderne måtte gjøre en betydelig innsats for å få flere opplysninger. Og bare to tilbud kom. Sett i lys av dette er en tilbudsfrist på seks virkedager for kort og i strid med lov og forskrift, slo KOFA fast. les mer...

Små tuer kan velte store lass

3.001-001I en konkurranse om offentlige oppdrag er to viktige forhold alfa og omega: Lese og forstå konkurransedokumentene og følge regelverket til punkt og prikke. Her er ingen plass til omtrentlighet eller gambling, selv ikke i de minste detaljene. Vi kan riste på hodet av denne pinlige grundigheten, men alternativet er antakelig enda mer hoderystende.les mer...

Tidsfristen ble i praksis for kort

Tilbyderne fikk supplerende informasjon om oppdraget samme dag som tilbudene burde vært postet for å nå fram til oppdragsgiveren i tide. Det er for kort tidsfrist, slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fast i en avgjørelse. Ikke bare er konklusjonen brudd på regelverkets bestemmelser om tidsfrist. Det er også slik at det å sette en for kort tilbudsfrist i kunngjøringen, er en feil som ikke kan rettes opp under tildelingsprosessen. Oppdragsgiveren har dermed en plikt til å avlyse konkurransen.les mer...

Skulle ha forlenget tilbudsfristen

Den siste tilleggsinformasjonen i konkurransen kom 14 timer før tilbudsfristen utløp, men oppdragsgiveren forlenget likevel ikke tilbudsfristen. Det er brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Den som klaget til KOFA, greide å levere tilbud, men kom 12 minutter for sent og ble avvist. I utgangspunkt betyr det avvisning, men i denne saken var det oppdragsgiveren som hadde feilet.les mer...