taushetsplikt

Taushetsplikten kan gjelde helt fram til kontraktsinngåelsen

39_2015_IF Tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres. Det vil si allerede i den såkalte karensperioden. Det kan by på problemer når leverandørene kan få innsyn i hverandres tilbud på dette stadiet i anbudsprosessen. Justisdepartementet legger imidlertid til grunn at opplysningene er omfattet av taushetsplikt inntil det er klart at konkurransen vil bli avgjort på grunnlag av de innkomne tilbudene. Dersom dette ikke er klart før ved kontraktsinngåelsen, er opplysningene omfattet av taushetsplikt frem til dette tidspunktet.les mer...

I visse tilfeller gjelder taushetsplikten lenger ….

Uke 05 - Faglig hjorne - innsyn - A I utgangspunktet skal tilbud og protokoller være offentlige før kontrakt signeres, men i visse tilfeller kan opplysninger være omfattet av taushetsplikt frem til kontraktsinngåelsen. Hvis konkurransen må utlyses på nytt, kan det selvsagt være svært skadelig for konkurransen at leverandørene har hatt innsyn i hverandres tilbud i den forutgående konkurransen. Opplysningene er i slike tilfeller omfattet av taushetsplikt inntil det er klart at konkurransen vil bli avgjort på grunnlag av de innkomne tilbudene.
les mer...

Vilkår for taushetsplikt ved innsyn i tilbud

71017696Formålet med reglene om taushetsplikt for næringsopplysinger er ikke å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av alle opplysninger som kan ha uheldige eller ubehagelige konsekvenser for vedkommende virksomhet, skriver Sivilombudsmannen i en sak som gjelder krav om innsyn i tilbud før kontrakt er formelt inngått. Vilkåret for taushetsplikten er at en offentliggjøring av opplysningen vil kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for den som har krav på hemmelighold. les mer...