Straffedom

Norconsult dømt for korrupsjon - risikerer utestengelse fra fremtidige anbudskonkurranser

norconsult I en dom avsagt 15.10.2012, er Norconsult AS dømt for korrupsjon. Norconsult AS er Norges største norskeide rådgivende ingeniørselskap, og leverer tjenester til de fleste offentlige virksomheter i Norge. Spørsmålet er om dette nå medfører at Norconsult AS skal avvises fra alle offentlige anbudskonkurranser.
les mer...

Råd om avvisning av straffedømte leverandører

Korrupsjon kopiDet er en hel rekke uavklarte spørsmål knyttet til avvisning av straffedømte leverandører. En viktig forklaring på det er at det står lite om de konkrete utfordringene i regelverket, og at rettspraksis fram til nå har vært heller sparsom. Nå kommer de frøste norske forsøkene på fortolkning, gjennom en fortolkningsuttalelse fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og en kommentarutgave fra advokat Robert Myhre.les mer...