Statsbygg

Statsbygg skjerper miljøkravene til leverandørene

Statsbygg kopi Statsbygg skjerper sine miljøkrav til rådgivere, entreprenører og leverandører. Innskjerpingen vil skje gradvis i pakt med Statsbyggs nye miljømål for 2011-2014 og langsiktige miljøambisjoner fram mot 2030. Statsbygg handler varer og tjenester fra byggenæringen for over tre milliarder i året, og mange vil derfor merke bygg- og eiendomsgigantens skjerpede krav.les mer...

Krevende byggeprosjekt til 700 mill.

Statsbygg - HiO kopiStatsbygg er i gang med å rehabilitere det gamle rikshospitalets patologibygg i Oslo med sikte på å gjøre dette til lokaler for sykepleierutdanning. Et supplerende bygg skal også reises, og hele prosjektet er kostnadsberegnet 705 millioner 2009-kroner. Nybygget vil rage syv etasjer over terreng, men får også tre etasjer under bakken. Byggearbeidene foregår i tett bymessig bebyggelse i sentrale deler av Oslo, og det innebærer krevende utfordringer.les mer...

Tromsø-kontrakter på to milliarder ut i markedetTromsø-kontrakter til en samlet verdi i størrelsesorden to milliarder kroner blir i årene fremover lagt ut på anbud. Det er Statsbygg som skal investere beløpet, og det dreier seg om fire byggeprosjekter. De planlagte byggeprosjektene vil bidra til aktivitet i bransjen, heter det. Ett av byggene skal være pilotprosjekt for redusert utslipp av klimagasser, og entrepriseformene omfatter så vel samspillsformer som totalentreprise med løsningsforslag.
Pasted Graphic 1
les mer...