Statens vegvesen

Fikk utviklingskontrakt verd 350 mill.

Vegvesenet-Autosys kopiIKT-løsning for motorvogn- og førerkortregistret

Statens vegvesen har valgt Steria som leverandør for videreutvikling av nytt Autosys, det nasjonale motorvogn- og førerkortregisteret. Kontraktrammen er 350 millioner kroner. Nytt Autosys er blant de største og mest komplekse IKT-løsninger i det offentlige i Norge. På dette området finnes det ingen hyllevareprodukter eller andre løsninger som kan benyttes, og derfor er mye av arbeidet rene utviklingsoppgaver.
les mer...

Fra opptil 50 til noen få kontrakter på én E6-strekning

Noen få kontrakter i stedet for mellom 30 og 50 kontrakter illustrerer noe av gevinstene som Statens vegvesen venter seg av den nye kontraktformen som planlegges for utbygging av E6 langs Helgeland. Varigheten på kontraktene anslås til 15 år, og dermed kan selskapet som får kontrakten, legge langsiktighet til grunn i sine investeringer. Tidligere erfaringer fra bruk av OPS skal inn i vurderingene, og både prekvalifisering og konkurransepreget dialog kan være aktuelt som kontraheringsform. les mer...