Standardisering

Mye lengre enn tidligere i avtalekrav om standardisering


Helse Vest øker kapasiteten for MR/CT i Helse Stavanger og Helse Fonna for å få bukt med lang ventetid for pasientene. Kapasiteten skal særlig brukes til å følge opp kreftpasienter. I konkurransegrunnlaget for den nye avtalen har Helse Vest gått mye lengre enn tidligere i å kreve standardisering mellom de private aktørene og helseforetakene.
Uke 31-Helse Vest-ventetid
les mer...