Riksrevisjonen

Litt krass kritikk, men regelbrudd preger ikke lenger Riksrevisjons–rapport

2015_39_riksrevisjon Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at større, underliggende virksomheter som Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har omfattende brudd på anskaffelsesregelverket. Likeledes konstaterer Riksrevisjonen at Fiskeridepartementets oppfølging av anskaffelsespraksis i de to virksomhetene ikke har vært tilstrekkelig. Utover denne ramsalte kritikken mot de to etatene er ikke Riksrevisjonens årlige revisjonsrapport til Stortinget lenger preget av sviktende etterlevelse av anskaffelsesreglene.

les mer...