Renovasjon

Ti gode råd for bedre renovasjonsanskaffelser

2017_4_soppelI en rapport gir foreningen Avfall Norge ti gode råd for bedre renovasjonsanskaffelser. Blant poengene er tid til markedsdialog, forenkle anbudsprosessene, standardisering, heve kompetansen og styrket kontraktsoppfølging. Rapporten er ikke minst aktuell nå når flere kommuner har utfordringer knyttet til sine renovasjonskontrakter.

les mer...