Referanser

Egne erfaringer var ikke objektivt konstaterbare

IF_2016_33Det var lagt vekt på oppdragsgivers egne erfaringer med en av tilbyderne. Det er ikke galt, har Kofa tidligere sagt, når erfaringene er objektivt konstaterbare. Men i nærværende klagesak var flere av de forhold oppdragsgiveren viser til, ikke konkrete hendelser, men en karakteristikk av hvordan disse er blitt oppfattet. Da er det regelbrudd, slo Kofa fast.les mer...

Purret ikke svar fra referansene – regelbrudd, sa Kofa

2016_24_2_museum Referansene ble bedt om å besvare en e–postundersøkelse. Oppdragsgiveren som sendte ut undersøkelsen, purret ikke de som ikke svarte. Blant disse var referansene til han som klaget til Kofa. Han fikk dermed 0 poeng på det aktuelle tildelingskriteriet, som viste seg å avgjøre valget av leverandør. Brudd på kravet til god forretningsskikk og forsvarlig saksbehandling, fastslo Kofa.les mer...

Oppfylte kravene, men ble likevel avvist


Dokumentasjon ble levert som krevet i konkurransegrunnlaget, men likevel ble den aktuelle tilbyderen avvist. Noen nærmere begrunnelse fikk tilbyderen aldri – heller ingen andre dokumenter forklarte saken nærmere. Men begrunnelsen som oppdragsgiveren gav til KOFA, førte til at klagenemnda kom til at her forelå et brudd på reglene.
Pasted Graphic


les mer...