Rammeavtaler

Var ikke regelbrudd å kreve mer av leverandørene enn hva de hadde tilbudt

IF_6_hundDet var ikke i strid med kravet til forutberegnelighet å kreve mer av leverandørene enn hva som fremgikk av konkurransegrunnlaget, og hva de hadde tilbudt. Ettersom det gjaldt en parallell rammeavtale, slo KOFA fast at dersom oppdragsgiveren hadde behov for mer enn hva en tilbydere kunne levere, måtte det løses ved avrop på avtalen. Dessuten hadde oppdragsgiveren tatt forbehold om eventuell leveranse
fra virksomheter som sto utenfor avtalen.les mer...

Inviterte private med på rammeavtale uten nærmere spesifisering

Uke 46 - KOFA-Modum-forside Også private bedrifter ble invitert til å tiltre rammeavtalen for bedriftshelsetjeneste for kommunen, uten nærmere spesifisering, men de skulle få de samme vilkårene. Nei, konkluderte KOFA, dette går ikke. Det gir ikke tilstrekkelig forutberegnelighet for leverandørene hvorvidt noen av bedriftene i kommunen vil slutte seg til avtalene, og eventuelt hvor mange og hvem som vil gjøre dette. Feilen kan ha påvirket deltakelsen i konkurransen, og oppdragsgiveren burde derfor avlyse konkurransen. les mer...

Ikke lov å øve press på faste vilkår i en rammeavtale

Uke 48 - Faglig hjørne - A kopi En oppdragsgiver kan ha rammeavtaler med faste vilkår med flere leverandører. Dersom alle vilkårene ligger fast, er det ikke tillatt å åpne konkurransen på nytt for å endre disse vilkårene. Av dette følger det at det ikke er tillatt å presse leverandører ytterligere gjennom en minikonkurranse på vilkår som allerede er bindende avtalt i rammeavtalen. For eksempel kan oppdragsgiver ikke åpne ny konkurranse på pris hvis leverandørene allerede har gitt sine beste priser gjennom faste prisvilkår i rammeavtalen.

les mer...

Trangt nåløye for rammeavtaler på mer enn fire år

Uke 45 - Faglig hjørne Hovedregelen om maksimal varighet på fire år for rammeavtaler kan fravikes i tilfeller som er særlig berettiget ut fra rammeavtalens gjenstand. Kravet til konkurranse står imidlertid sentralt i vurderingen av hvorvidt unntaket kan benyttes. Det antas at unntaket er snevert, og at vurderingen av hvorvidt det kan benyttes ikke åpner for oppdragsgiverens subjektive skjønn.les mer...

Brukte egen avropsvariant på rammeavtale

Ved parallelle rammeavtaler skal avrop enten gjøres via minikonkurranse eller ved å følge vilkårene i avtalene strengt. Universitetet i Tromsø gjorde ingen av delene, og dermed måtte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) konstatere regelbrudd.
Skal en spesiell fremgangsmåte innenfor reglenes rammer velges ved avrop på slike avtaler, må det fremgå tydelig av avtalen og/eller konkurransegrunnlaget. Det sto intet i avtalen om fremgangsmåten til Universitet i Tromsø.
les mer...