Rådgivere under utarbeidelse av kravspesifikasjonen

Må være våkne når rådgivere koples inn ved en anskaffelse

IF_20_2015_faglighjorne Når en anskaffelse forberedes, må oppdragsgiveren være seg bevisst hvem han mottar råd fra. Dersom den eller de aktuelle rådgiverne får en fordel som følge av rådgivningen og melder seg på i selve konkurransen, kan kravet til likebehandling være brutt. Da bør oppdragsgiveren avvise rådgiveren fra deltakelse, ellers står selve konkurransen i fare. Hovedregelen er at informasjon om betingelser og krav skal tilflyte alle leverandørene samtidig. les mer...

Når en rådgiver er med på å lage spesifikasjonene…

Uke 22 - Faglig hjørne-BRådgivere som kan ha en økonomisk interesse i den konkrete anskaffelsen, bør ikke benyttes i arbeidet med å utvikle spesifikasjonene til denne anskaffelsen. Årsaken er at en slik rådgiver kan få en konkurransefordel i og med at han sitter på verdifull informasjon som kanskje andre ikke har. Alternativt kan han ha fått nødvendig informasjon før alle andre. I begge tilfeller kan konkurransen svekkes.
les mer...