poengsetting

Var like gode, men fikk ikke like mange poeng ved evalueringen


Uke 06-KOFA-Avinor Leverandøren mente selv å ha tilbudet Avinor bedre responstid enn konkurrenten. Likevel ble konkurrenten, som fikk kontrakten, tildelt flere poeng ved evalueringen. Av dette ble det klage til KOFA, som imidlertid kom til at de begge hadde tilbudt samme responstid – nemlig i pakt med minstekravet i konkurransedokumentene. Men da, anførte klagenemnda, skulle de to hatt like mange poeng. Ettersom de ikke hadde fått det, hadde Avinor gjort seg skyldig i brudd på regelverket.les mer...