plan- og designkonkurranse

Intens kamp i tidenes prestisjekonkurranse i Norge

Uke 09 - Regjeringskvartalet – forside59 firmaer fordelt på sju konkurransegrupperinger er med i en sjelden prestisjefylt konkurranse: Plan- og designkonkurransen for det nye regjeringskvartalet. To vinnere skal kåres, og deretter følger forhandlinger med Statsbygg i september i år. Kvaliteten på løsningsforslaget vektes 50% ved kontraktstildeling.les mer...

Jurymedlem til besvær - alle klagemålene avvist i KOFA

Uke 37 - KOFA-Kirke-Honefoss-forside Valget av et nytt jurymedlem i en plan- og designkonkurranse skapte besvær: Det ble klaget på manglende informasjon om utskiftningen,at det nye medlemmet var inhabil, og at oppdragsgiver hadde brutt anonymitetsprinsippet. KOFA avviste alle klagemålene – oppdragsgiveren hadde ikke brutt regelverket.les mer...

Større fleksibilitet ved plan- og designkonkurranser

Uke 13-Faglig hjørne-A I motsetning til ved anbudskonkurranser og konkurranser med forhandling plikter ikke oppdragsgiver ved en plan- eller designkonkurranse å utarbeide et detaljert konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelse. Oppdragsgiveren har dermed større fleksibilitet til å få frem gode løsningsforslag fra markedet. Oppdragsgiveren må imidlertid utlevere reglene for gjennomføring av konkurransen til dem som er interessert i å delta.
les mer...

Ikke ulovlig direktekjøp, men plikt til å avlyse

Uke 50 - KOFA-Kristiansund Oppdragsgiveren gikk til forhandlinger med to av vinnerne av en plan- og designkonkurranse uten å kunngjøre på forhånd og uten å forplikte seg til å inngå kontrakt med den valgte leverandøren. Regelbrudd, konstaterte KOFA, men ingen ulovlig direkteanskaffelse ettersom det ikke var gjort kontrakt ennå. Derimot var feil såpass at det forelå plikt til å avlyse konkurransen med forhandlinger. les mer...