Organisering

Omvendt utvidet egenregi var ikke ulovlig direkteanskaffelse

Uke 14 - KOFA - utvidet egenregi - forside Et såkalt omvendt vertikalt samarbeid, der datterselskapet kjøpte av morselskapet uten kunngjøring, var ingen ulovlig direkteanskaffelse. KOFA fant at vilkårene i dette samarbeidet var sammenfallende med vilkårene for utvidet egenregi, og at anskaffelsesreglene da ikke gjaldt. De to EU-kriteriene for vurdering av utvidet egenregi – omsetnings- og kontrollkriteriet, var begge oppfylt. Da, konkluderte KOFA, spilte det ingen rolle om datterselskapet var kjøper og morselskapet selger, dvs. det omvendte av vanlig, utvidet egenregi.les mer...

Nei til lostjeneste på anbud, ja til mer anbud på jobbtransport av loser

Uke 34 - Lostjenesten - anbud Et klart nei til konkurranseutsetting av lostjenesten, men et klart ja til konkurranseutsetting av den såkalte tilbringertjenesten – den som sørger for å få losene på jobb. Dette er blant konklusjonene i en utredning som nå foreligger og som er på høring, på oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet. Kostnadseffektivitet bør være avgjørende for valg av organisasjonsform, heter det, noe som innebærer at tilbringertjenesten i mye større grad enn i dag bør kjøpes inn fra andre aktører etter anbud.
les mer...

Får nasjonalt kompetansemiljø for anskaffelser

Uke 36-HINAS I Vadsø starter nå etableringen av et kompetansemiljø for anskaffelser i den såkalte spesialisthelsetjenesten, dvs. helseforetakene. Formålet er å bidra til økte gevinster i anskaffelsesarbeidet gjennom mer effektive arbeidsprosesser, kvalitativt riktige innkjøp og bedre koordinering og samarbeid på tvers av helseforetak. Nå starter jakten på den som skal bli den nye enhetens sjef.
les mer...

Nødvendig med større kompetansemiljøer

RoyPettersen 07Økt kunnskapsnivå hos leverandørene fører til at offentlige oppdragsgiver må sørge for høy kompetanse og kvalitet på sine anskaffelser for å unngå klager og erstatningssaker. Større kompetansemiljø, som BTV Innkjøp, vil bli tvingende nødvendig i tiden som kommer for å sikre at det offentlige får mer igjen for skattepengene med gode og gjennomtenkte anskaffelser. Innkjøpssjef Roy Pettersen i innkjøpssamarbeidet BTV Innkjøp og hans medarbeidere har tatt kompetansegrep for å bli ytterligere profesjonelle.les mer...

ANDERS SKUMSNES - HELSE SØR-ØST

Det er store fordeler med å sentralisere kontraktinngåelsene bl.a. for å bedre standardisering og få gode priser, fastslår Anders W. Skumsnes, tidligere innkjøps- og logistikkdirektør ved det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Det er imidlertid viktig med en god oppfølging av hvorledes avtalene virker for dem som står for den daglige driften i det enkelte sykehuset. Han tillegger dessuten logistikksenteret som er etablert i foretaket, stor betydning ikke minst for kontroll med vareflyten.
 les mer...

Strever med å få til god innkjøps-organisering

Helse Midt-Norge strever med på finne den best mulige organiseringen av sine innkjøp. For to år siden besluttet styret i det regionale helseforetaket at en såkalt forpliktende nettverksmodell skulle gjelde. To år etter kan man konstatere at flere av forutsetningen for at effektene skulle komme, ikke er på plass. Alt er forblitt som før 2008. Men en ny utredning holder fast på den forpliktende enttverksmodellen. les mer...