Offentligrettslige organer

Det faglige hjørnet - Hvem gjelder innkjøpsreglene for?

At alle etater og organer i det offentlige skal følge reglene for offentlige innkjøp når det anskaffer varer, tjenester eller kontraherer bygg og anlegg, er en selvfølge – selv om Riksrevisjonens undersøkelser indikerer at ikke alle tar konsekvensen av det. Også såkalte offentligrettslige organer skal følge disse reglene. Men det er flere kriterier som slike organ må oppfylle, for at de skal kjøpe etter innkjøpsreglene for det offentlige.les mer...