Midlertidig forføyning

Suspensjon kan gi oppsettende virkning alt ved begjæring om midlertidig forføyning

IF_201621_faglig Bestemmelsen om suspensjon betyr at selve begjæringen om midlertidig forføyning i visse tilfeller får automatisk oppsettende virkning. For leverandøren er det avgjørende at han ikke må vente på at domstolen gir midlertidig forføyning,men at en oppsettende virkning inntrer allerede ved begjæring om midlertidig forføyning. Dermed får han en reell mulighet til å få tildelt kontrakten.
les mer...

«Frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning

Uke 35 -Faglig hjørne-E En oppdragsgiver har nå fått mulighet til å fastsette en «frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning mot visse beslutninger. Dette gjelder bare ved oppdragsgiverens beslutninger om å avvise en forespørsel om å delta i konkurransen på grunn av forhold ved leverandøren og forkaste en forespørsel om å delta når det er satt en grense for antall deltakere. Dette gjelder dessuten bare ved en begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandlinger med prekvalifisering eller konkurransepreget dialog. Når det gjelder vedståelsesfristen er det dessuten endringer fra tidligere.

les mer...