Merkenavn

Fikk KOFA-smekk for å ha gitt sparsomme opplysninger

Uke 09-KOFA-merke-Troms Møblementet skulle suppleres, og da sa KOFA seg enig i at det ikke var brudd på regelverket at oppdragsgiveren viste til bestemte merkenavn. Også «eller tilsvarende» var med, men kravspesifikasjonen inneholdt sparsomme opplysninger om hvilke egenskaper som var sentrale ved tilsvarende produkt. Dessuten hadde oppdragsgiveren i kunngjøringen krysset av for at alternative tilbud ville godtas, men uten å angi alternative krav for disse. Det er regelbrudd, slo klagenemnda fast.les mer...

Var i orden å henvise til konkrete merkenavn

Uke 02-13-KOFA-Sogn&Fjd-forside Det var i orden å henvise til konkrete merkenavn i anskaffelsen. Unntaket som gav anledning til dette, finnes i selve hovedformålet til regelverket: å sikre mest mulig effektiv ressursbruk. Kontraktens gjenstand i klagesaken berettiget henvisningen til forbruksmateriell av bestemte merker, konstaterte KOFA, som dermed gav oppdragsgiveren medhold. les mer...

Unødvendig bruk av merkenavn, slapp likevel å avlyse

Uke 33 - KOFA-produktnavnAkershus fylkeskommune brukte merkenavn ved beskrivelse av bestemte produkter i en anbudskonkurranse. Ikke nødvendig, slo KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast, og således brudd på regelverket. Selv om en feil var begått, forelå det ingen plikt til å avlyse konkurransen i dette tilfellet. Slik KOFA så det, fikk nemlig ikke feilen konsekvenser for klageren, og det var ikke holdepunkter for at feilen fikk andre leverandører til å avholde seg fra å gi tilbud. les mer...