Marked

Forskning skal gi suksess med offentlige IKT-anskaffelser

IF_2017_08_28Offentlige IKT-anskaffelser utgjør årlig over 64 mrd og potensialet for bedre utnyttelse av disse investeringene er stort. En undersøkelse tyder på at bare 5% av norske offentlige IKT-prosjekter lykkes med å levere nytte som forventet, ha god prosjektkontroll og gjennomføre utviklingsarbeidet effektivt, ifølge SMIOS-prosjektet. 10-15% av alle prosjekter stoppes før de leverer noe som helst. Et tre-årig forskningsprosjekt er i gang og skal skaffe til veie kunnskap for å lykkes bedre. les mer...

Mobiliserer for å bli bedre på avfalls-anskaffelser

avfall_IF_2017_17
Den private avfalls- og gjenvinningsbransjen mobiliserer og satser på kompetanseløft når det gjelder offentlige anskaffelser. Det er det kommunale avfallsmarkedet som frister. Her står det imidlertid sterke fronter mot hverandre – kommunesektoren mot mektige, private interesser – i spørsmålet om monopol eller konkurranse. «Veireno-saken» i Oslo har også vært en driver bak ønsket om mer anskaffelseskompetanse.les mer...

Staten kjøpte IKT–konsulenter for 6 milliarder i 2015

IF_2017_13_dataHver annen krone staten bruker til å kjøpe konsulenttjenester, gjelder kjøp av bistand til utvikling og drift av ikt–systemer. Det fremgår av en undersøkelse som Riksrevisjonen har gjennomført. Det finnes flere eksempler på store statlige ikt-prosjekter med omfattende konsulentbruk der det har vært store budsjettoverskridelser uten at prosjektene har oppnådd de forutsatte resultatene, heter det.les mer...

Færre ferje–tilbydere; tiltak må til for å sikre konkurranse

Uke 07 - Ferje-konkurranseUtviklingen i retning av færre tilbydere i hvert anbud gjør det ønskelig å vurdere tiltak for å sikre fungerende konkurranse i ferjemarkedet i fremtiden. Det slås fast i en rapport fra Vista Analyse. Statlig eierskap til fergene er ikke løsningen, derimot kan andre tiltak bidra til å øke konkurransen uten at kostnadene øker. les mer...

Delingsøkonomi i praksis i IT–kontrakt verd 400 mill. i året

2017_3_IKTGjennom en kontrakt med årlig verdi 400 mill har Helse Sør–Øst trykket delingsøkonomien til sitt bryst. De har laget kontrakt med en konsulentformidler som skal sikre nødvending tilgang på IT–konsulenter. – Vi jobber med både frilansere og små og store konsulenthus for å finne riktig konsulent til våre kunder, heter det fra vinneren av konkurransen.les mer...

Samarbeider for første gang utenfor helsesektoren – valgte NRK som partner i møbelkjøp

2016_29_bord Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) og NRK er gått sammen om en anbudskonkurranse for innkjøp av møbler. Dette blir en av landets største innkjøpsavtale for møbler. Det er første gang HINAS samarbeider med en aktør utenfor helsesektoren. NRK er en aktør alle leverandører ønsker å ha som kunde, fremhever HINAS.
les mer...

Gigant–entreprenører slåss om milliardkontrakter – småentreprenørene bekymret

IF_21_skilt Mens gigantselskaper ute i Europa slåss med de aller største norske og nordiske entreprenørene om E18–kontrakter her i Norge, løfter småentreprenørene en advarende pekefinger: Kontraktene må ikke bli så store at de blir uhåndterlige for norske entreprenører. Seks utenlandske og fire norske er har meldt seg på i konkurransen om et nytt milliardprosjekt på E18.les mer...

Oppdeling av kontrakter gav muligheter for lokale entreprenører

2016_11_ Oppdeling av store funksjonskontrakter i mindre, såkalte forsøkskontrakter har gjort det mulig i større grad for lokale entreprenører å være med i Statens vegvesens anbudskonkurranser. Kontraktsoppdelingen har dessuten gitt lavere samlede kostnader. Det viser en evaluering av forsøkskontraktene.les mer...

Ny standard skal rydde opp i fordyrende krav ved busskjøp

2016_8_bussVed hjelp av en ny standard skal det nå ordnes opp i bussinnkjøpene. Penger skal spares, det skal forenkles og effektiviseres. Det skal bli slutt på at fylkene i sine krav til bussene skal kunne avvike fra «normalen» med spesialbestillinger som fører til fordyrende tilpasninger. Den nye standarden skal være på plass i løpet av 2017.les mer...

Kampen om Statens vegvesens kontrakter spisser seg til

IF_2016_2_MEF Konkurransen om Statens vegvesens kontrakter skjerpet seg betydelig i 2015 målt opp mot tidligere år. Spesielt tøff var konkurransen i anleggsmarkedet i oktober og november i fjor, viser en oversikt fra Maskinentreprenørenes Forening (MEF). I gjennomsnitt var det i 2015 4,8 tilbydere pr. kontrakt mot 4,2 året før.
les mer...

Helseforetakene etablere nasjonal innkjøpsgigant

Uke 52 - Sykehusinnkjøp HF - forside Omtrent samtidig med at det etableres et felles, statlig rammeavtalesenter i Difi, er det gitt grønt lys for at de fire regionale helseforetakene danner Sykehusinnkjøp HF. Det blir en innkjøpsgigant som skal ha strategisk og operativt ansvar for innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Samlet omsetning for all innkjøpsvirksomhet i spesialisthelsetjenesten er på ca. 40 milliarder kroner årlig. Dette omfatter varer og tjenester. les mer...

Sparer 25 mill. årlig når privat leverandør overtar lostransport

IF_2015_41_kystPå siste kan Norges maritime næring se fram mot en besparelse på 25 millioner kroner i året. Det blir resultatet av Kystverkets konkurranseutsetting av oppgaven med å frakte losene til og fra sine oppdrag. Nå overlater Kystverket denne servicen til en ekstern leverandør, som skal leve opp til de samme høye tjenestenivå som tidligere. Da kommer besparelsene.

les mer...

Ber om tilskuddsordning for risiko i innovasjonsanskaffelser

2015_35_nho To giganter innen norsk arbeids– og næringsliv, NHO og LO, ber om ekstraordinære offentlige midler for å foreta særlig krevende innkjøp. Formålet er å stimulere innovasjonstakten, spesielt innenfor grønne innkjøp. Forslaget er å etablere en spesiell ordning der det kan søkes risikopenger fra. Om 15 år bør rammen for ordningen være på 1000 millioner kroner, mener de to organisasjonene.les mer...

Foreslår tog– og busstrafikk i felles, lokale anbudspakker

IF_28_2015_Tran Kjøp av lokale kollektivtjenester, inklusiv togtilbudet, bør vurderes overført til lokale og regionale innkjøpsorganisasjoner. Om lag 96 prosent av dagens landbaserte kollektivtrafikk kan defineres som lokal. Da er togtilbudet inkludert. For å gi en mer effektiv konkurranse ved lokale kjøp kan det være en mulighet at både tog og buss utlyses i samme anbudspakker, da større anbudspakker kan tiltrekke seg flere aktører. Dette foreslår NHO i en høringsuttalelse.les mer...

27 000 offentlige abonnenter jakter morgendagens telefoniløsning

31_2015_telefon Seks fylkeskommuner, nærmere 80 kommuner og om lag 27 000 abonnenter i det offentlige skal sammen skaffe seg en fremtidsrettet telefonløsning. Rammeavtalen som skal inngås, har en antatt verdi på nær en kvart milliard kroner. Det er morgendagens telefoni–/kommunikasjonsløsning det siktes mot, og for tiden jakter de informasjon i dialog med markedet. Den skal være en del av grunnlaget for kravspesifikasjonen.les mer...

Ny dansk–norsk kamp om regionale flyruter i Norge

28_2015_flyDet blir en ny dansk–norsk kamp om enerett til å drive regionale flyruter i Norge. Denne gangen gjelder det åtte ruter i Sør–Norge fra 1. april 2016. Samferdselsdepartementet regner med å ha konklusjonen klar så tidlig som mulig i høst. Det er de «gamle» kamphanene Danish Air Transport og Widerøe Flyveselskap AS som igjen kjemper. For noen år siden kjempet de om ruter i Nord–Norge, der danskene vant første runde, men Widerøe kapret kontrakten til slutt.
les mer...

Stort anskaffelsesprosjekt i Helse Midt–Norge frister leverandørmarkedet

27_2015_helseHelse Midt–Norge skal anskaffe nytt pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ). Anskaffelsesprosessen starter i høst, og det meldes om stor interesse i det nasjonale og internasjonale leverandørmarkedet. Også kommuner og fastleger som ønsker det, skal få del i anskaffelsen.les mer...

Skyhøye ambisjoner for konkurranse om høyteknologisk jernbane–info

2015_21_toginfo Ambisjonene er skyhøye når Jernbaneverket snart lyser ut en konkurranse om nye informasjonssystemer. Teknologisk hypermoderne informasjonstavler og annet som viser togtider, skal så å si aldri svikte. Jernbaneverket satser på en forventet oppetid på 99,7 prosent. Og det gjelder for landets 338 togstasjoner, store som små. Samtidig blir de togreisende mer og mer krevende når det f.eks. gjelder avvik i trafikken. les mer...

Konkurranse om tidenes største norske universitetsbygging

iF_2015_20_campusNå er den største samlede utbygging i universitets- og høyskolesektoren noen gang startet. Det gjelder Campus Ås–utbyggingen (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) med en total kostnadsramme på nær åtte milliarder kroner. Statsbygg har nettopp ut tilbudsforespørsel for råbygget til det 60.000 kvm store veterinærbygget. Byggestart skal etter planen skje ved årsskiftet 2015/16 –ferdigstillelse i 2019.les mer...

Forbereder nasjonal rammeavtale for overgang til digitale trygghetsalarmer

2015_16_velferd Kommunene må planlegge og gjennomføre omlegging fra analoge til digitale trygghetsalarmer innen få år. For å gjøre overgangen enklere for kommunene planlegger Helsedirektoratet anskaffelse av en nasjonal rammeavtale. Den skal gjelde fra 2016 og ut 2018 – eller til nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi er etablert. Kommunene står fritt il å benytte avtalen, men de som ikke selv har en slik avtale på plass, anbefales å gjøre avrop på den nasjonale avtalen.

les mer...

InterCity-jernbane ut fra Oslo Planlegging i gang; fire store rådgiverkontrakter i havn

Uke 51 - Radgivere jernbanenI disse dager går startskuddet for den gigantiske utbyggingen av InterCity-jernbane ut fra Oslo. Fire av de sju store rådgiverkontraktene er signert – de tre siste har tilbudsfrist medio januar. Det er strekningsvis planlegging, utarbeidelse av konsekvensutredninger, tekniske planer og planprogrammer som står på dagsorden for rådgivergruppene. les mer...

Anskaffelsesreglene skal styre valget av fremtidige leverandører av post

Uke 44 - PostkonkurranseDet er en analyse av markedet som skal gi grunnlag for hvordan fremtidens postombæring skal skje. Reglene for offentlige anskaffelser står sentralt. Konkurranseutsetting eller direkteutpeking er alternativene. Også dersom man står overfor overdragelse av inngått avtale underveis, er det anskaffelsesreglene som gir handlingsrommet.

Foto: Håvard Jørstad/Posten Norge ASles mer...

Satser på mer bruk av totalentrepriser i store offentlige anleggskontrakter

Uke 41 - Totalentreprise-forside Bruk av totalentrepriser blir mer og mer vanlig når det offentlige skal gjøre kontrakter om større anleggsoppdrag. Totalentreprise gir entreprenørene større frihet og muligheter til å bruke sin kompetanse til å finne gode løsninger på utfordringene, mener Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet gir tydelige signaler om at dette er veien å gå.les mer...

To grep kan gi økt konkurranse om regionale flyruter

Uke 34 - Regionale flyruter -anbud - forside Kontraktene for de regionale flyrutene i Sør-Norge løper ut om snaue to år, og Samferdselsdepartementet er i ferd med å forberede anbudsprosessene for nye kontrakter. I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) og Møreforsking Molde AS gis det to anbefalinger for å sikre økt konkurranse om kontraktene: Forlenge rullebanene, eventuelt legge ned de mest trafikksvake rutene.les mer...

Sparte over 200 mill på avtaler for Helse Sør-Øst

Uke 33- Sykehuspartner-forside ISykehuspartner gjennomførte om lag 100 større eller mindre anskaffelser og reforhandlinger i jubileumsåret 2013. Ved utgangen av 2013 forvaltet Sykehuspartner i alt 1500 avtaler på varer, tjenester og IKT. Det er i 2013 generert kostnadsbesparelser på over 200 millioner kroner.les mer...

Sensasjonelt jevnt om kontrakt på europavei til Russland

Uke 31- Russland-vei -forside Hundrevis av millioner – på begge sider av grensen, investeres nå på E105 mellom Norge og Russland. Kampen om en av kontraktene på norsk side er rekordjevn – tre prosent i pris skiller de tre tilbudene. Det er nesten sensasjonelt mener Statens vegvesen, som mener at dette tyder på et meget godt anbudsgrunnlag. Tilbudene ligger alle noe i overkant av en kvart milliard kroner. les mer...

Skal bygge kampflybase – oppdrag for to mrd ut på anbud

Uke 23 - Kampflybase-forside Tidlig neste år tar byggingen av den nye kampflybasen på Ørland til. I disse dager er de første av den lange rekken med konkurranser i den forbindelse kunngjort. Forsvarsbygg vil i 2014-2015 sende ut prosjekter på anbud med en totalverdi på ca to milliarder kroner. Det tas sikte på å ha de første byggene klare andre halvår 2016, og til å kunne ta imot de første F-35 kampflyene høsten 2017.les mer...

Forbereder konkurranseutsetting av flysikkerhets-tjenester

Uke 21 Konkuts flysikkerhet-forside Sikkerhetstjenester som drives fra tårnene på norske flyplasser skal konkurranseutsettes. Regjeringen har nå satt i gang en grundig forberedelse som skal lede fram til hva slags tjenester som skal konkurranseutsettes hvor. I tillegg ser man på om det også kan være aktuelt å åpne for at Avinors egne flysikkerhetstjenester skal kunne konkurrere om kontrakter i utlandet. les mer...

Sosiale entreprenører møter barrierer i offentlige innkjøp

Uke 17-Sosiale entreprenorer -forside Det offentliges bruk av detaljspesifikasjoner i stedet for funksjonskrav i anbudskonkurranser, i tillegg til liten kapitaltilgang, sperrer for større bruk av sosiale entreprenører i utviklingen av den sosiale velferden. Dermed hemmes innovasjon og nye løsninger. Dette bekreftes i en utredning og i høringsuttalelser. Det fulle potensialet til funksjonskrav utnyttes ikke per nå, heter det. Leverandørutviklingsprogrammet i regi av NHO og KS søker å rette på det.les mer...

Konkurranse igang om «indrefileten» i norsk fergetransport

Uke 15+16 Moss-Horten-konkurranse - forside Anbudskonkurransen om konsesjon for drift av «indrefileten» i norsk fergetransport, Horten-Moss-forbindelsen, er nå kunngjort. Det er en tiårs kontrakt som venter, og strenge miljøkrav stilles. Fergesambandet er det eneste i landet som driftes uten tilskudd fra Staten. I 2012 ble over 1,7 millioner kjøretøy og i underkant av 3,3 millioner passasjerer fraktet over denne delen av Oslofjorden.les mer...

500 mill.-kontrakt skal gi skybasert IT-løsning for hundrevis av skoler

Uke 08 - IKT-skole-forside I 2017 skal rundt 500 skoler, 350 000 elever, 35 000 lærere og 8000 administrativt ansatte i skoleverket få tilgang til en ny, skybasert IT-løsning. De første forberedelsene er allerede i gang etter at det like før jul i fjor ble signert kontrakt med Visma, leverandør av løsning. Kontraktsverdien er om lag en halv milliard kroner – den største i selskapets historie. Det måtte til en langdryg anbudskonkurranse før kontrakten ble landet.les mer...

Konkurranseutsetter driften av Norges største containerterminal

Uke 05- Oslo havn - forside Driften av Norges største og mest moderne containerterminal – Sjursøya i Oslo – konkurranseutsettes. Kontrakten med ny operatør ventes å være på plass medio 2014, og den har en lengde på 20 år – med opsjon på ytterligere 10 år. Terminalen som er under bygging i regi av Oslo havn, skal kunne ta nær dobbelt så mange containere som i dag. Dagens organisering med fire ulike aktører involvert er ikke optimal, heter det. les mer...

Min ID og ID-porten - Skal drifte digitale løsninger for det offentlige

Uke 3 - ID-port MinID -forside I fire år framover skal EVRY drifte ID-porten og MinID, begge viktige løsninger som betyr betydelige forenklinger for offentlige virksomheter. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som er oppdragsgiver. Mer enn 270 offentlige virksomheter benytter ID-porten. I 2013 hadde Difi i underkant av 40 millioner innlogginger og om lag 3,2 millioner brukere. Difi skal selv fortsette med å utvikle ny funksjonalitet og forvalte applikasjonen.
les mer...

Spenning knyttet til konkurranse på togsporet – ny runde for Gjøvikbanen?


Uke 02-14 Persontogkonkurranse Sist vår gikk de nåværende regjeringspartiene sammen med støttepartier i Stortinget inn for å be regjeringen åpne for konkurranse om persontransport med tog. Nå har de selv inntatt regjeringskontorene. Om to år går den konkurranseutsatte, tiårige kontrakten for drift av persontrafikken på Gjøvikbanen ut. Det var en borgerlig regjering som den gang fikk konkurranseutsatt banestrekningen. NSB-sjef Geir Isaksen har overfor Samferdselsdepartementet pekt på at konkurranseutsetting og omorganisering kan være løsningen for å unngå forsinkelser og innstilte tog.les mer...

Veikontrakter for fire milliarder på en uke

Uke 52- Millardkontrakt Milliardene flagrer hos Statens vegvesen om dagen. Store veikontrakter tildeles entreprenører og nye står for tur. Bare i løpet av en uke før jul var kontrakter for til sammen nær fire milliarder kroner på dagsordenen i veietaten: Ny strekning av E6 i Gudbrandsdalen og tilknytningstunnel i Rogaland til Ryfast-prosjektet. I sistnevnte prosjekt inngår forresten det som skal bli verdens lengste undersjøiske vegtunnel. les mer...

Nytt nasjonalmuseum - Kampen om kontrakter for milliarder i gang i Oslo


Uke 47 - Nasjonalmuseet-forside Kampen om kontraktene for det prestisjefylte milliardprosjektet «Nytt Nasjonalmuseum» på vestbanetomten i Oslo er i gang. En forberedende anleggsentreprise er først ut med tilbudsfrist en ukes tid før jul i år. Byggestart er ventet i februar neste år. Omfattende og strenge miljø- og energimål er satt for bygget.
les mer...

Nytt helseområde med avtaler uten tidsbegrensning

Uke  40- Helse Sor-ost-rehab-forside Når Helse Sør-Øst nå skal gjøre nye avtaler med private leverandører innenfor rehabiliteringsfeltet, er det ikke lenger tale om tidsbegrensede avtaler. De ønsker å inngå løpende avtaler, for å sikre mer forutsigbarhet både for leverandørene, pasientene og oss i helseregionen. Innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige ble det inngått løpende avtaler for ett år siden, og tilbakemeldingene og erfaringene så langt er gode.les mer...

Fire kjemper om kontrakter som skal gi oss alle digitale postkasser

Uke 36 - Digital postkasse-forside Fire leverandører, hvorav en fra Irland, slåss nå om kontrakter knyttet til prosjektet «sikker digital posttjeneste». De fire leverandørene er invitert til forhandlinger etter at de passerte kvalifikasjonsnåløyet. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tar sikte på å inngå kontrakt tidlig i mars neste år. Prosjektet skal bidra til at alle innbyggere får tilgang til egen digital postkasse, der brev fra stat og kommuner skal komme. les mer...

Sliter med å få kontrakter for pasientreiser i nord

Uke 35 - Helse Nord- pasienttransport-forside Å få til kontrakter for landeveis pasienttransporter er krevende for det regionale helseforetaket Helse Nord. Etter tilbudsfristens utløp i mars i år, ble det bare tildelt kontrakter for om lag halvparten av områdene. Verst var det i Nordland, der bare ble kontrakter i fire av 22 områder. Senere er det kommet til kontrakter gjennom forhandlinger med tilbydere, men ny anbudsrunder er i gang – og står for tur.les mer...

Frir til utenlandske entreprenører – norske småentreprenører bekymret

Uke 18- Kontraktkamp-forside Uansett hvem som skal styre landet etter høstens stortingsvalg, blir det «klondyke» i anleggsbransjen. Hundrevis av milliarder skal år om annet pløyes ned i vei- og banebygging, og myndighetene frir til store og små utenlandske entreprenører. Det bekymrer Maskinentreprenørnes Forbund (MEF), som i hovedsak organiserer de mindre norske entreprenørene. De ber regjeringen i større grad se hen til hva som skal skje med deres bransje i fremtiden. les mer...

Jakt på energisparekontrakter i kommune-Norge

Uke 14-Energisparekontrakter-forside Såkalte energisparekontrakter (EPC-kontrakter) er i ferd med å fenge i kommune-Norge. Bare i de siste månedene har fem kommuner kunngjort sin interesse for slike kontrakter på doffin.no. Det er energieffektivisering av kommunale bygg som er formålet. En EPC-kontrakt er i hovedtrekk en avtale med en ”totalentreprenør” om gjennomføring av energisparetiltak i bygningsmassen, hvor entreprenøren garanterer energibesparelsen målt i kWh (ikke pris-eller klimautvikling).les mer...

Tre kjernekrav for satsing på innovative IKT-kjøp i helsesektoren

Uke 11 - IKT-helse-forside Innovative IKT-løsninger blir et sentralt verktøy for å løse de store utfordringene i helsesektoren: Samhandling og en krevende, men aldrende befolkning. For å lykkes må i første rekke tre krav imøtekommes: Bedre dialog mellom innkjøpere og leverandørmarkedet, økt kompetanse hos de offentlige innkjøperne og en ordning som avlaster risikoen i forbindelse med innovasjonskjøp. les mer...

Full konkurranseutsetting på norsk jernbane fra 2019?

9_2013_tog Mens det i en tid har vært forholdsvis stille i politikken om konkurranseutsetting, blusset striden opp igjen i og med EU-forslaget nylig om å legge innenlands persontransport på tog ut på anbud. Regjeringspartiene sier nei til forslaget, de borgerlige i Stortinget ja. Imidlertid kan det først bli aktuelt her hjemme tidligst i 2019, hvis EU-systemet vedtar direktivforslaget. Norges eneste konkurranseutsatte jernbanestrekning for persontrafikk, Gjøvikbanen, betraktes for øvrig som en suksess. les mer...

Over 140 kunstnere ville ha info om anbudskonkurranser

Uke 05- Kunst-Østfoldsykehus-forside Over 140 interesserte kunstnere møtte opp da Helse Sør-Øst holdt informasjonsmøte i forbindelse med konkurransene om kunstnerisk utsmykning av det nye Østfold-sykehuset. Det er fem konkurranser som er kunngjort - 2 åpne konkurranser (2 soner) og 3 åpne prekvalifiseringer som leder til lukkede konkurranser med 3 utvalgte kunstnere for hver av de 3 sonene. Samlet budsjettet for de 5 sonene er 8 millioner. les mer...

Satser på vesentlig større jernbane-kontrakter

Uke 02-13-Jernbanekontrakter-forside Jernbaneverket utlyser større grunnentrepriser på de store utbyggingsprosjektene for å bygge mer effektivt. I 2012 ble det inngått kontrakter på de store utbyggingsprosjektene i Vestfold og langs Mjøsa fra 900 millioner kroner til godt og vel 1,8 milliarder kroner. Det er en markant økning i størrelsen på kontraktene sammenlignet med bare få år tilbake. Før lå de største grunnentreprisene på 300 til 400 millioner kroner. les mer...

Oslo-avtale sikret spisskompetanse til IKT-innkjøp

Uke 01 - Oslo-IKT-kontrakt For å styrke anskaffelseskompetansen i forbindelse med IKT-kjøp har Oslo kommune knyttet til seg hjelp og støtte fra eksterne kompetansemiljøer. Kravene til disse miljøene er spesifisert, slik at det er mulig på så å si hvert stadium i anskaffelsesprosessen å velge seg ønsket kompetansepåfyll. I tillegg tilbys kompetanse innenfor kost/nyttevurderinger og markedsundersøkelser via avtalen kommunen har, ved forberedelse og gjennomføring av IKT-kjøp.les mer...

Kamp til siste slutt om rådgiverjobb for ny kampflybase

Uke 44-Kampflybase-forside I sin jakt på rådgivere til å planlegge den nye kampflybasen i Norge, gjennomførte Forsvarsbygg en anbudskonkurranse med en bred kravspesifikasjon. Det var behov for et team med flere fag innenfor arkitekt- og rådgivningsbransjene. I gruppen som vant, fins noen av Norges fremste fagmiljøer på området. To team sto imidlertid likt i kompetanse, slik at det ble pris som avgjorde.
les mer...

Nasjonale flykontrakter til dem som krever lavest kompensasjon fra staten

Uke 39 - Flyruter-forside Nærmere ett år etter den opprinnelige utlysningen er nå alle kontraktene for norske lokalflygninger tildelt. Den 19. og siste ble offentliggjort i disse dager. Hovedtildelingskriteriet for alle disse kontraktene er en form for laveste pris, ettersom det selskapet som krever lavest statlig kompensasjon, får kontrakten. Innleie av flymaskiner med mannskap er forbudt. Likeledes bruk av bonusprogram. Staten har også fastsatt makspriser en vei for passasjerer på rutene.les mer...

Konkurransen tøffest om veikontrakter mellom 30 og 60 mill.


Uke 35 -MEF-anleggsmarkedet Den sterkeste konkurransen i anleggsmarkedet hittil i år har vært om kontrakter til en verdi mellom 30 og 60 millioner kroner. Svakest har konkurransen vært om milliardkontraktene, fremgår det av en oversikt fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Konkurransen om kontraktene var størst i Statens vegvesens Region Sør, dvs. Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Utviklingen viser en svak økning i antall tilbydere pr. kontrakt.les mer...

Mikrobedrift kapret IT-kontrakt foran nesen på de store

Uke 34 - Lillevik-kontrakt-side 1 Lillevik IT er et eksempel på at det er mulig for et lite IT-selskap å vinne et anbud i konkurranse med store og profesjonelle aktører. Nylig landet mikrobedriften en fireårig kontrakt med Fredskorpset til en verdi av 3,5 millioner kroner. Spisskompetanse og kunnskap om markedet, spesielt mulige oppdragsgivere, er suksessfaktorene. Men det er en utfordring for småbedrifter å finne ressurser nok til å være med i anbudskonkurranser. les mer...

Antall tilbydere for hver vegvesen-kontrakt i snitt lavere i år enn ifjor

Uke 25 - Kontraktrapport Antall tilbydere pr. kontrakt i regi av Statens vegvesen fram til nå i år ligger under gjennomsnittet for 2011: 3,9 mot 4,6. Foreløpig har 177 slike kontrakter hatt anbudsfrist. Dette framgår av en markedsrapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Konkurransen er størst om de minste kontraktene, og det er Vestlandet som oppviser størst antall veikontrakter så langt i år. les mer...

Utenlandsk entreprenør kapret norsk milliardkontrakt

Uke 23- Vegvesen-Mjøsa Store norske utbyggingsprosjekter frister utenlandske giganter. Ett av Europas største entreprenørselskap, østerrikske Alpine Bau GmbH, har nå kapret den tredje og siste milliardkontrakten i «Fellesprosjektet E6-Dovrebanen» langs Mjøsa. Dermed har to utenlandske og to norske selskaper i alt sikret seg kontrakter for nærmere 4,7 milliarder kroner til sammen i dette prosjektet.
les mer...

Venter internasjonal kamp om milliard-kontrakter i Stavanger-området

Uke 21 Vegvesenet- RyfastTil høsten kunngjøres den første av anbudskonkurransene for nye undersjøiske tunneler på Vestlandet. Denne gangen gjelder det Stavanger-området, det såkalte Ryfast-prosjektet, der to tunneler under havets overflate skal få to kjørefelt i hver retning. Kostnadsoverslaget er på drøye fem milliarder 2012-kroner, og den første kontrakten til høsten får ventelig en prislapp på over milliarden. Det er ventet interesse også fra utenlandske entreprenører.les mer...

Formidabel vekst i anleggsmarkedet, men konkurransen like god

Uke 19- MEF-anleggsstatus Anleggsbransjen har tålt veksten i oppdragsmengden uten at det er gått ut over konkurransen. Det indikerer at bransjen også kan tåle den satsingen som myndighetene planlegger i tiden framover. Antall utlyste anbud økte fra 2010 til 2011 med 30 prosent, og totalverdien av disse med 140 prosent. Konkurransen ble svakere i siste halvdel av 2011, men har siden bedret seg og ligger nå over nivået for 2011 samlet. Dette fremgår av en rapport fra Maskinentreprenørenes forbund (MEF). les mer...

Skal sette i gang nær 30 innkjøpsprosjekter i Helse Sør-Øst i år

Uke 16 - Sykehuspartner - anskplan Den regionale anskaffelsesplanen i Helse Sør-Øst tilsier at det i år i alt skal igangsettes nærmere 30 kjøpsprosesser. I 20 av disse skal tildelingsbrev være sendt tilbyderne innen årets utløp. I tillegg kommer prosesser som er igangsatt tidligere. De er ikke listet opp i anskaffelsesplanen for 2012. Det er Sykehuspartner som har stått for utarbeidelsen av planen.les mer...

Antall anleggskontrakter rett til værs i 2011 


Uke 50 - MEF-rapport des2011 Antallet anleggskontrakter er økt kraftig i 2011, og totalverdien av kontrakten er doblet i forhold til 2010. Dette viser en fersk rapport fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). På tross av dette er det fortsatt tilfredsstillende konkurranse i markedet, slik MEF ser det. Andelen tilbydere pr. kontrakt er bare redusert med én i gjennomsnitt pr. konkurranse. I år har det vært 3,6 tilbydere pr. konkurranse.
les mer...

Nye E18-kontrakter i Vestfold på løpende bånd

Pasted GraphicI løpet av et drøyt halvår gjør Statens vegvesen de tre kontraktene som gjelder bygging av ny E18 fra Tønsberg til Sandefjord. Den første ble undertegnet i juni i år, og de to første er allerede signert med en samlet kontraktsum på om lag 1,2 milliarder kroner for ca. 17 kilometer Europavei. Den nye E18-parsellen i fire felt skal står ferdig høsten 2014, og da gjenstår det bare å få ny E18 forbi Larvik.les mer...