Likebehandling

Ikke nødvendig med mer enn ett besøk pr. konkurranse

Uke 25-KOFA-Besøk-Forsvaret Når en konkurranse avlyses og ny kunngjøres med identiske spesifikasjoner, er det ikke nødvendig at oppdragsgiveren avlegger tilbyderne besøk i begge konkurransen mer enn én gang. Besøkene må dokumenteres, men det er ikke krav om at oppdragsgiveren uoppfordret opplyser alle om sine besøk. Det slår KOFA fast i en avgjørelse der oppdragsgiveren på disse punkter ikke hadde brutt regelverket.
les mer...