Leverandørutvikling

Bussanbud har gitt gevinster –kontraktsutvikling viktig

Uke 15 - Busskjøp-anbud-forside Bruk av anbud i norsk kollektivtransport har gitt effektivitetsgevinster. For å sikre at produksjonseffektivteten fortsatt skal være god, er det nødvendig at oppdragsgiverne fokuserer på kontraktsutvikling. Dette fremgår av en undersøkelse som Oslo Economics har utført for NHO Transport. Tiltak som fremmer innovasjon og leverandørutvikling er blant forslagene som skal kunne bidra enda bedre kollektivtransport-tjenester.
les mer...

Rekvisita-anbud ble for drøyt – politikerne grep inn

Uke 37 - SMB-side 1 Politikerne i Nordland grep inn da de oppdaget at kravene i en anbudskonkurranse var umulige å etterleve for fylkets eget næringsliv. Stopp konkurransen, var beskjeden, og kunngjør en ny! Det gjaldt en konkurranse om kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell.
les mer...

Trondheim: Bruk innkjøpsmakten

BildeÅ bruke sin kjøpermakt til å avtale store volumer og presse priser kan være god butikk, men på andre områder den reneste Pyrrhos-seier. Dette er en hverdagslig avveining for offentlige innkjøpere – best mulig vilkår og samtidig sikre konkurranse også ved neste avtaleutløp. Å bruke regelverket for alt hva det er verd, bidra med leverandørutvikling, skaffe seg best mulig kunnskap om de ulike markedene og foreta avveining avtaleområde for avtaleområde. Det er en oppskrift som Trondheim kommune har gode erfaringer med i så måte.les mer...

Dialogmøter, strategi og erfaringer stikkord for bedre Helse Nord-kjøp

Uke 13 - Helse Nord-evaluering Dialogmøter med leverandørene, en samlet, helhetlig anskaffelsesstrategi og systematisk bruk av erfaringsoppsamling i planlegging av anskaffelser. Dette er tre av de konkrete rådene det regionale helseforetaket Helse Nord nå har fått til forbedring av sine anskaffelsesprosesser. Det fremgår av en evalueringsrapport som konsulentfirmaet Deloitte har utarbeidet på oppdrag for Helse Nord. les mer...

Initiativ til debatt om innkjøpsstrategi

7.001-001Bør det ligge helhetlige, nasjonale strategier bak årlig bruk av 400 milliarder offentlige kroner? Tre stortingsrepresentanter mener det bør drøftes, og at siktemålet bør være mer innovasjon og leverandørutvikling. Det er et tegn på at parlamentarikerne for frøste gang løfter seg og inviterer til perspektivdebatt om offentlige anskaffelser. Politisk uro blir det neppe. Det kan det imidlertid gjøre når Stortinget skal ta standpunkt til KOFAs fremtid. les mer...

Skal få proffere leverandører av vikarer
I kjølvannet av uro og regelbrudd knyttet til leverandører av vikarer til helsesektoren, har bedriftenes NHO-organisasjon og de regionale helseforetakene gått sammen om en leverandørutviklingsoffensiv. Formålet er en ytterligere profesjonalisering av bransjen, der kompetanseheving står sentralt.Pasted Graphic 1les mer...

Ber om vurdering av statlig kontraktsstrategi

Uke 05 - KontraktstrategiStatens kontraktstrategi førte i 2010 til at de mindre bedriftene ble skivset fra to sider: Det var færre kontrakter å kjempe om, og de store bedriftene kapret kontraktene – selv småkontrakter til under 10 millioner kroner. Derfor ber nå maskinentreprenørene myndighetene om å se på sin kontraktstrategi. Ordretørke og ledig kapasitet fører også til at kompetansen forsvinner og at bredden på tilbudssiden kan bli svekket.
les mer...

Dagfinn Sivertsen og Per-Otto Mentsen

Lokale leverandører må få lov til å være med å konkurrere, det går ikke med sentrale avtaler med bare landsdekkende leverandør. Denne konklusjonen kommer fra hovedpersonene bak det prisbelønte leverandørutviklingsprosjektet i Nordland og Nord-Trøndelag, hhv. innkjøpsleder Dagfinn Sivertsen og innkjøpssjef Per-Otto Mentsen. De satset på kompetanseheving og tidlig dialog i konkrete anskaffelser, og fant at de fikk gode, lokale leverandører som var konkurransedyktige.les mer...