Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår ikke i orden; underleverandør bortvist

Uke 12 - Statsbygg - utvisning - forside Underleverandøren ble bortvist fra Statsbyggs prosjekter. En kontroll som Statsbygg gjorde på en av sine byggeplasser, viste nemlig at det var betydelige avvik fra regelverket for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Statsbygg har, på samme måte som andre store offentlige virksomheter som Statens vegvesen og Jernbaneverket, tatt grep for å motvirke sosial dumping. les mer...

Lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser Arbeidstilsynet skal passe på!

skilt vegarbeid Arbeidstilsynet får tilsynsansvar med at offentlige oppdragsgivere følger forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. les mer...