Lærlinger

Lærlingklausuler har i liten grad fungert etter hensikten

Uke 05 - Larlinger - rapport - forsideEt viktig funn er at selv der lærlingklausuler blir benyttet, ser det ut til at virkemidlet i liten grad har fungert etter hensikten. I denne sammenhengen vil det si at bruken av lærlingklausul i liten grad har bidratt til at det er etablert flere læreplasser. Dette er en av konklusjonene i en rapport om bruken av slike klausuler. les mer...

Gode råd ved bruk av lærlingklausul i kontrakter

Uke 39 - Faglig hjorne-C Der det foreligger et klart behov for lærlinger i en bransje, og
omfanget av behov for faglært arbeidskraft knyttet til oppdraget og kontraktens varighet tilsier det, skal det i størst mulig grad stilles krav til bruk at et konkret antall lærlinger. Dette fremgår av Oslo kommunes veiledning ved bruk av lærlingklausul i sine kontraktskrav. Det er mangel på læreplasser i mange bransjer, og Byråden for finans i Oslo kommune har vedtatt å innskjerpe krav om bruk av lærlinger ved kommunens anskaffelseskontrakter.les mer...