Kunngjøring

Forhåndskunngjøring og plikt til å kunngjøre kontraktendringer

20171_fagligNår det gjelder kunngjøringer, er mye i det nye regelverket for offentlige anskaffelser likt det gamle, men noe nytt er det. Visse oppdragsgivere kan f.eks. benytte en såkalt forhåndskunngjøring. Nytt er også kravet om å kunngjøre visse endringer i kontrakten.
Kunngjøringsplikt er det ikke under den nasjonale terskelverdien, heller ikke for helse– og sosialtjenester under EØS-terskelverdien på 6,3 mill.
les mer...

Ikke ulovlig direktekjøp selv om ikke alle CPV-kodene er med

Uke 19-KOFA-Helse Nord-CPV-forsideI noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å vise til en mer generell CPV-kode. At oppdragsgiveren da ikke har med den spesifikke CPV-koden for alle tjenestene, er ikke det samme som om kjøp av disse ikke er kunngjort. Dette slo KOFA fast i en klagesak der det var påstand om ulovlig direkteanskaffelse fordi ikke alle CPV-kodene var nevnt i konkurransegrunnlaget. Klagenemnda avviste således påstanden fra klageren. les mer...

Alle oppdragsgivere må ikke stå i kunngjøringen, men…

Uke 04 - KOFA-BTV (II) Ingen oppdragsgiver – heller ikke en innkjøpssentral, har plikt til å gi en uttømmende liste over aktuelle oppdragsgivere i kunngjøringen så lenge en slik liste finnes i konkurransegrunnlaget. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast. I klagesaken var imidlertid konkurransegrunnlaget bare tilgjengelig på en spesiell nettside. Er det tilstrekkelig tilgjengelig? Det tar ikke klagenemnda stilling til. les mer...