Kriminalitet

Nytt verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

2017_03_fagligNoen oppdragsgivere skal etter de nye anskaffelsesreglene stille krav om at leverandørene maksimalt kan ha to ledd i leverandørkjeden. Det gjelder når leverandøren skal utføre bygge- og anleggsarbeider eller i kontrakter om renholdstjenester. Unntak finnes, men ved bruk av disse er det viktig at oppdragsgiveren er seg bevisst formålet med selve bestemmelsen – å motvirke arbeidslivskriminalitet.
les mer...