Korrupsjon

«Self cleaning» - mulighet og incentiv for leverandører som vil gjøre opp for seg

selfcleaning2_IF_2017Begrepet «self cleaning» innebærer at leverandørene har gjennomført visse tiltak for å rydde opp etter seg. Da kan ikke oppdragsgiver avvise, selv om det i utgangspunktet foreligger en avvisningsgrunn. Leverandøren må dokumentere å ha gjennomført visse tiltak, som viser at han likevel har den nødvendige integriteten som kontraktspart. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er likebehandlingsprinsippet.
les mer...

Forenkling gir økt mulighet for korrupsjon

korrupsjons2_2017Forenklinger i det nye anskaffelsesregelverket gir økt mulighet for korrupsjon. Det er viktig å være oppmerksom på de konkrete åpninger regelverket gir for å manipulere konkurransen, dersom man skal kunne forhindre og oppdage dette. les mer...

Transparency International Norge Dagens anskaffelsesregler kan hemme varslere i å si ifra

Uke 45 - Transparency-utestengelse-forsideDagens anskaffelsesregelverk om utestengelse av leverandører med straffbare forhold kan hemme varslere om å si ifra om kritikkverdige forhold der de jobber. Det mener Transparency International Norge (TI). De har mer tro på at et system med å rydde opp og gjøre opp for seg, kan forebygge korrupsjon.
les mer...

Sykehuset Østfold - Kontrakter for milliarder - stålsatt mot korrupsjon

Uke 252forside Sykehuset Østfold har stålsatt seg selv og medarbeiderne mot mulige korrupsjonsforsøk i forbindelse med kontraktstildelinger knyttet til det nye sykehuset. Til sammen skal kontrakter for mellom fem og seks milliarder kroner tildeles. Antikorrupsjons-arbeidet ved sykehuset er trappet opp, og medlemskap i Transparency International ble tegnet allerede i 2009. Året etter ble forprosjektet godkjent, i 2011 den første kontrakten undertegnet.les mer...

Helse Sør-Øst Til felts mot korrupsjon – innkjøp viktig nøkkel

Uke 20 - Helse - korrupsjon-forside Helse Sør-Øst går nå i gang med å utvikle et antikorrupsjonsprogram, som skal gjøres gjeldende i alle Helse Sør-Østs helseforetak fra neste år. Arbeidet med programmet bygger bl.a. på det regionale helseforetakets gjeldende strategiplan for innkjøp og logistikk. Innkjøpskompetansen får en sentral rolle i utvikling av programmet, som er en videreføring av de avtalene for etisk samvirke som allerede er etablert med legemiddelprodusentene og leverandørindustrien for øvrig.les mer...

Fryktet følgene av avvisningsplikten – slapp foretaksstraff for korrupsjon

Uke 35 - Faglig Dersom en leverandør er dømt for f.eks. korrupsjon langt tilbake i tid, kan det være uforholdsmessig å avvise ham fra en offentlig anbudskonkurranse, selv om det ved slike tilfeller etter reglene i utgangspunkt er en plikt til å avvise. En fersk dom i Høyesterett tar konsekvensen, og lar konsulentselskapet Norconsult slippe foretaksstraff. Blant forholdene som bl.a. veide tungt i Høyesteretts avgjørelse: Selskapet har foretatt flere tiltak for å forhindre korrupsjon i fremtiden, og det er risiko for at oppdragsgiveres praktisering av regelverket samlet sett fører til uforholdsmessige konsekvenser.

les mer...

Burde avvist tilbyderen som hadde en korrupsjonsdømt ansatt

Uke 12 - KOFA-Rana-Korrupsjon-forside Oppdragsgiveren skulle avvist tilbyderen fordi en sentral person i selskapet hadde en alvorlig domfellelse for korrupsjon, konstaterte KOFA. Tilbyderen var imidlertid stillet i utsikt å få kontrakten som konkurransen gjaldt. Klagenemnda var ikke enig i at de tiltakene som tilbyderen hadde gjennomført, kunne kalles «self-cleaning». Korrupsjonsdommen lå samtidig bare et par år tilbake i tid, og tidsspennet var heller ikke langt nok til å kunne tale mot avvisning.les mer...

Tsjekkisk lovforslag mot korrupsjon i offentlige anskaffelser skaper strid

Et lovforslag i Tsjekkia, som pålegger vinnere av konkurranser om offentlige anskaffelser å offentliggjøre eierstrukturen i selskapet, skaper strid. Forslaget er et ledd i kampen mot korrupsjon ved offentlige anskaffelser. les mer...